Select your language

ກິດຈະກຳ ຕິດສະຕິກເກີ້ ອີນຊີຮັບ

  • ທວາຍຜົນອອກເລກທຸກມື້ ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ ທີ່ໂພສ ກິດຈະກຳ ຕິດສະຕິກເກີ້ ອີນຊີຮັບ
  • ລຸ້ນຮັບເງີນລາງວັນ

ລາງວັນທວາຍ ຖືກເລກທ້າຍ 4 ໂຕ

500,000 ກີບ

ລາງວັນທວາຍ ຖືກເລກທ້າຍ 3 ໂຕ

100,000 ກີບ

ລາງວັນທວາຍ ຖືກເລກທ້າຍ 4 ໂຕ

10,000 ກີບ

  • ທ່ານສາມາດຊື້ຫວຍຜ່ານ Application
  • ສາມາດດາວໂຫລດ Application ຟຣີຜ່ານ Google Play ແລະ App Store
  • ຊື້ຫວຍຜ່ານແອັບ Insee Hub ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 15% ເມື້ອຊື້ 10,000 ຂື້ນໄປ