Select your language

ອິນຊີຮັບ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງ 1414

Image

ບໍລິການຂອງ INSEE SHOPPING 1414

ສັ່ງກັບເຮົາ ເຮົາດູແລໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຈົນເຄື່ອງຮອດມື ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃດໆ ຖ້າຮັບໄດ້ເລີຍ ສັ່ງເຄື່ອງຈາກຕ່າງປະເທດ ໄທ-ລາວ , ຈີນ-ລາວຮັບສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານແອັບ ແລະ ເວບໄຊ້ຊ໋ອບປີ້ງ, ,ໂທລະພາບ, ໂຊໂຊມີເດຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າຊັ້ນນຳ
Image

TV Direct

ສັ່ງເຄື່ອງກັບເຮົາ ພວກເຮົາດູແລໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຈົນເຄື່ອງຮອດມື ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃດໆ ຖ້າຮັບໄດ້ເລີຍ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານແອັບ TV Direct
Image

True Shopping

ສັ່ງເຄື່ອງກັບເຮົາ ພວກເຮົາດູແລໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຈົນເຄື່ອງຮອດມື ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃດໆ ຖ້າຮັບໄດ້ເລີຍ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານແອັບ True Shopping
Image

Lazada

ສັ່ງເຄື່ອງກັບເຮົາ ພວກເຮົາດູແລໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຈົນເຄື່ອງຮອດມື ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃດໆ ຖ້າຮັບໄດ້ເລີຍ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານແອັບ Lazada
Image

Shoppee

ສັ່ງເຄື່ອງກັບເຮົາ ພວກເຮົາດູແລໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຈົນເຄື່ອງຮອດມື ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃດໆ ຖ້າຮັບໄດ້ເລີຍ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານແອັບ Shoppee
Image

ບໍລິການສັ່ງສີນຄ້າລາວ-ໄທ

ເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງເຄື່ອງຈາກໄທ ທາງຂົນສົ່ງໄທ ຈະນຳສົ່ງສິນຄ້າມາທີ່ສາງໜອງຄາຍ ແລ້ວນຳສົ່ງມາຍັງສາງລາວ ເພື່ອກະຈາຍສິນຄ້າໄປຍັງສາຂາຕ່າງໆ ຫລື ຂົນສົ່ງທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບເຮົາທີ່ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ບໍລິການ
 • ເວບ ລາຊະດ້າເວບ BB Care
 • ເວບ ທຣູເວບທີວີໄດເລັກ
 • ເວບ ຊອບປີ
 • ເວບ ວັດສັນ
 • ເວບ ເຈດີເຊັນເຕີ

ບໍລິການສັ່ງສີນຄ້າລາວ-ຈີນ

 • ເວບ ອາລີບາບາ 1688
 • ເວບ ອາລີເອັກສະເພສ
 • ເວບ ທາວປາວ
Image
Image

ບໍລິການຂົນສົ່ງໄທ-ລາວ

ບໍລິການຮັບສົ່ງສີນຄ້າຈາກໄທມາທີ່ສາງສີນຄ້າຢູ່ ສປປ.ລາວເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງເຄື່ອງຈາກໄທ ທາງຂົນສົ່ງໄທ ຈະນຳສົ່ງສິນຄ້າມາທີ່ສາງໜອງຄາຍ ແລ້ວນຳສົ່ງມາຍັງສາງລາວ ເພື່ອກະຈາຍສິນຄ້າໄປຍັງສາຂາຕ່າງໆ ຫລື ຂົນສົ່ງທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບເຮົາທີ່ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ບໍລິການ

ບໍລິການຈັດສົ່ງພາຍໃນ ສປປ ລາວ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຣຸ່ງອາລຸນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ Insee shopping 1414 ໄດ້

Image
Image

ຮັບລາຍການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າ

ບໍລິການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າທີ່ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ລວມບັນທືກລາຍລະອຽດທີ່ພ້ອມສໍາລັບຈັດສົ່ງ ລວມເຖີງບໍລິການຊໍາລະເງີນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າພັນທະມິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊື

ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊືເຄື່ອງຈາກ ຈີນ ແລະ ໄທ ມີດັ່ງນີ້
ຂັ້ນຕອນທີ 1
ເຂົ້າໄປທີ່ໜັາຫຼັກ ເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ກົດປຸ່ມແຊ໌ລ
Image
Image

ວິທີຊຳລະ

ຊຳລະງ່າຍສະດວກສະບາຍໄດ້ທຸກທະນາຄານບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຊີບາດ ຫຼື ບັນຊີກີບ

ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ບໍລິການ

 • ດູແລຄົບວົງຈອນ
 • ປະຫຍັດເວລາ ຖ້າຮັບຢ່າງດຽວ
 • ໄດ້ເຄື່ອງໄວຊຳລະໄດ້ທຸກທະນາຄານ
 • ຮັບສິນຄ້າໄດ້ທຸກສາຂາໃກ້ບ້ານ
Image

Promotions